Erronka horri aurre egiteko, 2021. urtean elkarlanean hasi ginen, eraikinaren erabilera optimizatzeko asmoz, baita eraikina nola egokituko litzatekeen irudikatzeko ere, betiere gure jarduera sendotzeko eta gure misioaren bultzada sustatzeko.

Erronka da aztertzea nola aprobetxa eta nola egokitu dezakegun eraikina EDE FUNDAZIOAren etorkizuna eta misioa hobetzeko.

 • Barne-mailan, gogoeta- eta lan-prozesu hori Talde Motor batekin eta 5 batzorderekin garatu da, Patronatuko Batzordearen, Zuzendaritza Taldearen eta OSTARGIren saio batzuekin batera.
 • Barne-hausnarketa horrekin batera, kanpoko hainbat eragileren parte-hartzea eta laguntza ere badago, premia zehatz batzuei aurre egiteko. Hauek dira eragileak: IED KUNSTHAL, AGUIRRE LEHENDAKARI CENTER, IMAGO, IMB ARQUITECTOS eta DIEGO FULLAONDO.
 • Aldi berean, mapaketa bat egin da, eta elkarrizketak egin zaizkie 100 eragile ingururi (elkarteak, herri-administrazioak, inguruko pertsonak, sektorekoak) eta erakunde publiko eta pribatuekin hainbat kontaktu instituzional egin dira, beharrak, joerak eta finantzaketa-aukerak identifikatzeko.

Lankidetza-prozesu bizi eta berritzaile horren ondorioz, 2022. urtearen hasieran PLAZA proiektuaren jardun-ildo nagusiak garatuta ditugu, baita egikaritze-proiektu arkitektoniko oso aurreratu bat ere, aurreikusitako jarduna hartzeko gai dena eta obra-lizentzia eskatzeko moduan egotea ahalbidetzen diguna.

LAN-TALDEAK

Barne-mailan, Talde Motor bat eta 5 lan-batzorde eratu dira, EDE Fundazioko hainbat arlo, ardura eta espezialitatetako pertsonekin.

Hauek dira 5 batzorde horiek:

 • Lanerako eta bizikidetzarako espazioak
 • Egoitza soziala
 • Jatetxe soziala
 • Gizarte-programak
 • Kultura- eta gizarte-ekitaldiak

KANPOKO LAGUNTZAILEAK

Plaza proiektua kontzeptualizatzea eta asmatzea ere elkarrekin sortzea da, lankidetzazko berrikuntza-prozesu baten esparruan.

Horretarako, kanpoko hainbat eragileren parte-hartzea eta laguntza izan dugu:

 • ALC Aguirre Lehendakari Center (gizarte-berrikuntza; mapaketa eta ingurunea entzuteko prozesua).
 • Khunsthal IED (espazioen diseinua eta brandinga).
 • Imago (aholkularitza gastronomikoa; jatetxe sozialaren eredua).
 • IBM arkitektoak (errehabilitazio arkitektonikoa).
 • Diego Fullaondo (Project Manager; barneko eta kanpoko prozesuko pieza guztien jarraipena eta ahokatzea).

INGURUNEAREKIKO LOTURA

Proiektua kontzeptualizatzeko, ALCrekin lankidetzazko berrikuntza-prozesu bat diseinatu zen. Prozesu horretan, proiektuaren garapenean kontuan hartu beharreko inguruneko 175 eragile nagusiak zehaztu genituen, eta lehendik zeuden izaera bereko edo antzeko ekimen nagusien bilaketa aktiboa egin genuen.

Horiek horrela, entzuteko prozesu paralelo bat garatu dugu, inguruko ehun bat pertsona/eragileri (bizilagunak, tokiko negozioak, EDEko profesionalak eta boluntarioak, gure zerbitzuen erabiltzaileak, bazterkeriaren eremuko gizarte-erakundeak, barrutiko elkarteak, administrazio publikoak, etab.) egindako elkarrizketen bidez. Elkarrizketa horien helburua proiektua aurkeztea izan da, beharren programa kontrastatu ahal izateko eta lehentasunak, zuhurtasuna, sinergiak eta gure analisia aberastu dezaketen informazio baliotsuak identifikatzeko.

Bildutako informazio guztia prozesatzen ari dira, ondorioak sintetizatzeko eta proiektu globalaren eta haren piezen behin betiko doikuntzan integratu behar diren funtsezko gaiak identifikatzeko.

TESTUINGURUA

Kohesio soziala txikitzen ari den gizartea

PERTSONAKKualifikazio-maila txikiak eta egoera pertsonal/familiar konplexuakGizarte-kontzientziarik/gizarte-distantziarik eza ahultasun- eta/edo bazterkeria-egoeran dauden kolektiboekinDiskriminazioa generoaren, adinaren, jatorriaren eta pentsamendu-korrontearen arabera
ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK ETA ERAKUNDEAKGizartearen beharrak ezagutzeko interes handiagoa behar daHerri-administrazioekin batera sortzeko harremanen beharraErakundeen jardueraren ikuspegi holistiko baten beharra
GIZARTEAKonpromiso gutxiko gizarteaHezkuntza ez-formalaren eta balioetan oinarritutako hezkuntzaren garrantzi txikiaBiztanleriaren zahartzea eta itun sozial berria

.